Löner och HR

lönehantering

Helhetslösningar inom lönehantering och HR

Dillon erbjuder helhetslösningar inom lönehantering och HR och kan på så vis utgöra företagets externa lönekontor. Vår löneavdelning hjälper dig som arbetsgivare med allt från praktisk lönehantering till stöd och rådgivning i löne- och personalfrågor och hjälper dig att få en effektiv lönehantering.

Vill du behålla lönefunktionen inhouse så kan vi hjälpa till med utbildning, sätta upp rutiner och göra en genomgång av ert system så det är uppsatt enligt det som gäller för ert företag och era anställda, så ni har de bästa förutsättningarna för att de anställda får rätt lön i rätt tid.

  • Löneadministration
  • Rapportering till myndigheter som tex Kronofogden, Skatteverket, SCB 
  • Rapportering till Collectum och andra pensionsförvaltare
  • Rådgivning kring systemfrågor
  • Rådgivning i personalfrågor, arbetsrätt och avtalsfrågor
  • Personalhandböcker och företagspolicys
  • Anställningsavtal
  • Kontrolluppgifter som går utanför AGI, som tex KU31 för utdelning och ränta

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god redovisningskonsultsed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.

Löner och HR