Redovisning

Dillon erbjuder ett brett utbud av administrativa tjänster, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bokslutet och deklaration. Tjänsterna kan utföras såväl från våra egna lokaler som ute på företaget. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi bästa tänkbara lösning som passar alla.

Då vi arbetar helt webbaserat är det lätt att hitta en lösning där du som kund själv bestämmer hur mycket du vill delta, och dessutom har ständig tillgång till uppdaterade rapporter.

Behöver du hjälp med bokslutet/årsredovisning, kontakta vårt kontor i Malmö 040-645 32 00 så hittar vi en lösning som passar just ditt företag.

Följande funktioner finns i Dillons redovisningsutbud:

redovisning

Vårt mål

På Dillon har vi lång erfarenhet av att hantera mindre och medelstora företags ekonomifunktion. Vårt mål är att vara en ledande aktör inom utvecklingen och arbeta med helt webbaserade system. Detta innebär att du som företagare själv kan bestämma vilka delar du behöver hjälp med. Vi skräddarsyr lösningar som passar just ditt företag.

redovisning 2

Vårt syfte

Syftet med årsredovisningen är att ge dig tillräckligt med information och beslutsunderlag för att kunna fatta egna välgrundade beslut. Våra revisorer finns här för dig, arbetar nära dig och ger snabb återkoppling, vilket höjer kvaliteten på årsredovisningen.

Redovisningstjänster

Bokslut och deklarationer

Redovisning avslutas med ett årsbokslut, där årets resultat och ställning sammanställs och presenteras. Ett korrekt upprättat bokslut ska bl.a. fördela intäkter och kostnader på rätt år för att kunna fastställa bolagets resultat och beskattning. Denna tjänst kan levereras till alla, även sådana kunder som har egen redovisning men vill ha hjälp med mer specialiserade tjänster.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

bokslut och deklarationer
årsredovisning

Årsredovisning

De flesta företag avslutar sin redovisning med en årsredovisning. Årsredovisningen är företagets kvitto på ett års hårt arbete. I en tid då regelverken kontinuerligt ändras, rekommendationstexter blir längre, och det finns flera redovisningsstandarder att välja på, så kan Dillon leverera en årsredovisning som både följer lagstiftning och som i görligaste mån tar hänsyn till företagets specifika situation.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.