Redovisning

Dillon erbjuder ett brett utbud av administrativa tjänster, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bolagets hela ekonomifunktion. Tjänsterna kan utföras såväl från våra egna lokaler som ute på företaget. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi bästa tänkbara lösning som passar alla. Då vi arbetar helt webbaserat är det lätt att hitta en lösning där du som kund själv bestämmer hur mycket du vill delta, och dessutom har ständig tillgång till uppdaterade rapporter. Följande funktioner finns i Dillons redovisningsutbud:

Vårt mål

På Dillon har vi lång erfarenhet av att hantera mindre och medelstora företags ekonomifunktion. Vårt mål är att vara en ledande aktör inom utvecklingen och arbeta med helt webbaserade system. Detta innebär att du som företagare själv kan bestämma hur mycket och vilka delar av ekonomifunktionen som du vill sköta, och sen gör Dillon allt annat. Vi skräddarsyr lösningar som passar just ditt företag.

Vårt syfte

Syftet med redovisningen är att ge dig tillräckligt med information och beslutsunderlag för att kunna fatta egna välgrundade beslut. Våra redovisningskonsulter hjälper dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen. Ett mindre uppdrag kan till exempel innefatta hjälp med avstämningar, bokslut och deklaration medan ett mer omfattande uppdrag kan innefatta löpande redovisning, lönehantering, fakturering och konsultationer. Våra redovisningskonsulter arbetar nära dig och ger snabb återkoppling, vilket höjer kvaliteten på redovisningen.

Redovisningstjänster

Löpande redovisning

Vi lägger upp system och sköter den löpande redovisningen. Kunderna får månadsrapporter och löpande genomgång. Allt för att inga överraskningar ska dyka upp vid bokslutet.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Bokslut och deklarationer

Redovisning avslutas med ett årsbokslut, där årets resultat och ställning sammanställs och presenteras. Ett korrekt upprättat bokslut ska bl.a. fördela intäkter och kostnader på rätt år för att kunna fastställa bolagets resultat och beskattning. Denna tjänst kan levereras även till sådana kunder som har egen redovisning men vill ha hjälp med mer specialiserade tjänster.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Lönehantering

Överlåt din lönehantering till Dillon. Vi hanterar reseräkningar, semesterlöner och kontrolluppgifter mm.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Fakturering

Spara tid genom att låta Dillon sköta din fakturering. Du lämnar in underlag för fakturering, och vi kan ställa ut fakturorna redan samma dag. Dillon hanterar reskontran och sköter allt med påminnelser och räntefakturering.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Komplett ekonomifunktion

Dillon kan sköta bolagets ekonomifunktion, med allt från betalningar och löner till budget och uppföljningar. Allt för att ni ska få tid att ägna er helt och fullt åt er verksamhet.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Bokföring

Dillon sköter naturligtvis alla företagets åtaganden enligt bokföringslagen, men väldigt mycket mer därtill. Beroende på kundens önskemål kan vi anpassa tjänsten från att vara företagets hela ekonomifunktion till att endast hjälpa till med avstämningar och redovisningsteknisk rådgivning vid periodbokslut och mer komplexa frågeställningar. All redovisning sker i molnet, så kunden kan ta del av sin finansiella ställning när som helst och var som helst.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Årsredovisning

De flesta företag avslutar sin redovisning med en årsredovisning. Årsredovisningen är företagets kvitto på ett års hårt arbete. I en tid då regelverken kontinuerligt ändras, rekommendationstexter blir längre, och det finns flera redovisningsstandarder att välja på, så kan Dillon leverera en årsredovisning som både följer lagstiftning och som i görligaste mån tar hänsyn till företagets specifika situation.

Jag vill veta mer, kontakta mig »

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god redovisningskonsultsed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.