4 goda råd inför årsskiftet

4 goda råd inför årsskiftet

Här nedan kommer Pia Weimarsdotter på Simployer med sina bästa råd och tips inför årsskiftet. Målet är att åstadkomma ett positivt skattemässigt utfall. ”Men varje tips måste sättas i sitt sammanhang. Både för- och nackdelar måste vägas in vid bedömningen”, säger Pia...
Dyrare med förmånsbil efter 1 juli

Dyrare med förmånsbil efter 1 juli

Nu kommer förmånsvärdet för bilförmån att justeras. Från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil. Som Resultat tidigare har berättat https://www.tidningenresultat.se/skaffa-formansbil-innan-sommaren/ är en justering av förmånsvärdet för bilförmån på gång....
Så hanteras semesterlönen under pandemin

Så hanteras semesterlönen under pandemin

Kontrollera beräkningarna extra noga när det gamla semesteråret övergår i ett nytt. Detta eftersom pandemin kan skapa problem. Under 2020 har många företag använt sig av korttidsarbete på grund av pande­min. Riksdagen fattade snabba beslut och i bland skulle dessa...
6 användbara tips till företagare om bilförmån

6 användbara tips till företagare om bilförmån

Erika Karlsson på Baker Tilly Tributa ger användbara tips hur du som företagare ska tänka kring bilförmån. Hur bör man göra med arbetsgi­vardeklarationen för förmånsbil som företagare? − Om man är en så kallad fåmans­företagare är det bra att betala bilförmånen genom...
Arbetsgivare ska anmäla coronatillbud

Arbetsgivare ska anmäla coronatillbud

Ett förtydligande om corona på Arbetsmiljöverkets hemsida har väckt frågor på en del arbetsplatser. Sedan december skriver verket att arbetsgivare inom alla branscher ska anmäla skador och tillbud. Tidigare trodde många att bara arbetsplatser inom vården skulle anmäla...
Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Låt inte pandemin hindra en grundlig och ambitiös lönerevision på företaget. Just nu är det särskilt viktigt att förbereda lönerevisionen på ett genomtänkt sätt. – När många arbetar på distans ses man mindre ofta. Men det är ingen ur­säkt för arbetsgivare och chefer...