”Skatt på finanssektorn”

Utredningen om skatt på finanssektorn överlämnade sitt betänkande till regeringen den sjunde november. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn för att minska den skattefördel som sektorn har, i och med att de inte betalar moms.

I utredningen föreslås bland annat en så kallad finansiell aktivitetsskatt, en modell som följer en liknande skatt som finns i Danmark. Den innebär att skatten ska tas ut med bankens eller finansföretagens samlade lönekostnader som bas. Skatten, eller avgiften, ska vara 15 procent av underlaget.
Finansminister Magdalena Andersson menar att där finns ett utrymme för storbankerna att vara med och bidra till den gemensamma välfärden, med tanke på att storbankerna idag gör vinster med 80 miljarder kronor efter skatt. Går förslagen i utredningen igenom hoppas regeringen att få in upp till sju miljarder årligen i skatteintäkter tack vare detta.

På bankernas branschorganisation Svenska Bankföreningen ser man med oro på den föreslagna skatten på finanssektorn. Hans Lindberg, vd på bankföreningen, bedömer att den planerade straffskatten på anställda inom finanssektorn kan göra att uppemot 16 000 jobb inom sektorn kan försvinna, då många banker riskerar att flytta sin verksamhet till andra EU-länder. Det råder även stark oenighet bland regeringens egna experter om huruvida den föreslagna bankskatten är en god idé eller ej. Där finns de som påpekar att hundra­tusentals små­företagare riskerar att bli skyldiga att betala den nya skatten, trots att de inte håller på med bank­verksamhet. Detta då det i praktiken räcker med att ha haft en ränte­inkomst under året i kombination med att vara skyldig att betala social- eller egenavgifter för att omfattas av den.

Det var en liten snabbgenomgång av uppdrag ”skatt på finanssektorn” för Er som ännu inte satt Er in i detta. Vi önskar Er en mysig senhöst/vinterhelg!

Bildresultat för bild finans

Allt gott,
/Dillon – Din erfarne nytänkare