Hejdå Kattrumpa!

 

Kattrumpa är en variant av paketering där en fastighetsägare (fysisk person) överlåter en fastighet till ett aktiebolag. Med de nya stoppreglerna vill man förhindra att detta förfarande används inför en extern försäljning.

Tidigare har fastighetsägare (fysisk person) kunnat bilda ett moderbolag och ett dotterbolag för att sedan överlåta fastigheten till dotterbolaget mot en ersättning under taxeringsvärdet. I nästa steg har man kunnat sälja fastigheten till en extern köpare. Den enda skattekostnaden för ägaren (säljaren) blir således en stämpelskatt på fastighetsköpet, tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. Den omfattande skatteplanering detta har medfört gav, enligt skatteverkets beräkningar, ett skattebortfall om 495 miljoner kronor år 2011.
Igår, torsdagen den 27 oktober, lämnade regeringen in en skrivelse till riksdagen där man aviserade dessa stoppregler och nu är alltså beslutet taget att det inte blir fler kattrumpor gjorda.

Onödigt vetande: Detta upplägg prövades på ett tidigt stadium med en fastighet i kvarteret Kattrumpan på Södermalm i Stockholm, därav detta (kan tyckas) lite lustiga namn.

72368_1272226813

Hoppas att Ni får en strålande helg!

Allt gott från Dillon – Din erfarne nytänkare