Förslag till förändringar i de s.k. 3:12-reglerna

Som det kanske inte undgått någon så har det hettat till i många olika forum efter att 3:12-utredningen igår presenterade sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag.

I den nyaste utredningen föreslås ändringar som begränsar möjligheterna för företagare att sänka sin skatt genom att plocka ut stora summor som inkomst av kapital i stället för vanlig lön, som beskattas högre. Effekten av föreslagna förändringar som ligger på bordet beräknar utredaren Christer Silfverberg bli ökade skatteintäkter med högst 4,8 miljarder kronor.

Bakgrunden till de direktiv som legat till grund för utredarens arbete handlar om den ökade spänningen mellan löneinkomster och kapitalinkomster som uppkommit sedan bolagsskatten sänktes efter att 3:12-reglerna infördes. Detta menar Leif Jakobsson, finansministerns statssekreterare. Precis som väntat har utredningens förslag väckt många starka åsikter. Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch är en av De som ställer Sig negativ till föreslagna ändringar, då hon menar att dessa förslag inte förenklar ett redan komplext skatteområde.

Fakta: Utredningens förslag

3:12-reglerna infördes i samband med skattereformen 1991, då inkomster från kapital och arbete började beskattas olika. Efter hand har de mjukats upp och ändrats, och i dag kan delägare i fåmansbolag till en viss gräns ta ut utdelning som ersättning.

Här är några av förslagen i den nya utredningen om nya regler för beskattning av fåmansbolag:

Förenklingsregeln, som används av de flesta fåmansbolag, ändras så att nivån för hur stor utdelning som kan beskattas som kapitalinkomst sänks från 2,75 till 1,75 basbelopp.

Delägarna ska tvingas ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.
Företagens löneunderlag ska även i fortsättningen få användas vid beräkningen av utdelningen, men dagens nivå på 50 procent ersätts av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent.
Skatteuttaget på delägares kapitalinkomster höjs från 20 till 25 procent.
Enligt förslaget ska reglerna börja gälla den 1 januari 2018.
Senaste gången beskattningen av fåmansbolag ändrades var 2014, då den riktade sig direkt mot de stora revisions- och advokatbyråerna.

Utökad granskning av 3:12-reglerna