Föräldravänlig arbetsplats!

När en anställd tar ut föräldraledighet innebär det så mycket mer för en arbetsgivare än att hitta en temporär ersättare. Det är en arbetsgivares uppgift att se till att anställda med barn kan förena arbetet med föräldraskapet. Föräldrar har dessutom ett särskilt skydd i och med reglerna om missgynnande i föräldraledighetslagen – bland annat att föräldraledighet inte ska påverka anställningsvillkoren, lönen, beslut om utbildning eller befordran. I den värld Vi lever i där allt ständigt ska optimeras gäller det att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt för att rekrytera de vassaste arbetstagarna. Kan man erbjuda en föräldravänlig arbetsplats blir man definitivt en stark spelare i den hårda konkurrensen om dessa. Fyrbenta klassas såklart också som barn, i alla fall hos Oss!

Jag som skriver det här (låt Oss kalla Mig Dillonita), kan gå i god för att Vi på Dillon är en extremt förälder- och barnvänlig arbetsplats. Allt som oftast är det barn här, det kan vara en 6-månaders bebis som ligger och gnyr lite i en vagn eller en femåring som springer runt och assisterar på kontoret som ”förste strimlare”.
Våra anställda arbetar flex och kan helt anpassa sina timmar på kontoret efter sina små (och stora) där hemma.  Jag blev själv förälder för två år sedan och kan skriva under på att det var viktigt för Mig att komma till en föräldravänlig arbetsplats efter mammaledigheten. Detta innebar för Mig att Jag bytte arbetsgivare under Min mammaledighet, som så många andra väljer att göra av samma anledning. Så säkra alla mammor och pappor i personalstyrkan så gott Du kan genom att arbeta med föräldravänligheten!

Exakt vad som behöver göras för att leva upp till vad som krävs för att klassa Sig som detta beror såklart på situationen på varje enskild arbetsplats. Steg ett handlar ofta om att göra en kartläggning, vilka hinder finns och vilka förbättringar kan göras?

Här är exempel på punkter man kan fundera på vid en sådan kartläggning:

  • Hur ser uttaget av föräldraledighet och vård av sjuka barn ut, finns det en möjlighet att arbeta hemma eller finns det ett behov av att införa flextid? 
  • Vilka tider förläggs möten vanligtvis till? Kan de ändras så att det blir enklare för föräldrar att hämta och lämna på förskola och skola?
  • Vissa föräldrar har barnen varannan vecka, skulle De kunna arbeta mindre de veckor De har barnen och mer när De inte har barnen? 
  • Vilka regler ska gälla på arbetsplatsen när det gäller semesterledighet under sommaren respektive julen då barnen har skollov?


När kartläggningen är avklarad kan man med fördel upprätta en föräldrapolicy på arbetsplatsen som stöd för anställda som är- eller ska bli föräldrar. I en sådan policy kan man t.ex. klargöra nedanstående:

  • Hur föräldralediga ska bli informerade om vad som händer på arbetsplatsen. 
  • Om det ska vara möjligt för föräldrar att arbeta flexibelt eller på distans. 
  • Om begränsningar mot övertidsarbete kan införas. Föräldrar som arbetar oregelbunden arbetstid eller i skift kan ges möjligheten att få välja skift först. 
  • För att underlätta för chefer att vara föräldralediga kan ett delat chefskap eventuellt införas.

I vissa kollektivavtal finns det regler om att arbetsgivaren ska betala föräldralön som ger föräldralediga viss löneutfyllnad vid uttag av föräldrapenning. Det är såklart någonting som uppskattas oerhört och detta kan man förstås göra även om man som arbetsgivare inte berörs av en sådan regel.

Hur ska de anställdas rätt till föräldraledighet hanteras? Vilka regler gäller? Här är en användbar checklista med förslag på vad ett företag kan göra för att bli en föräldravänlig arbetsplats: Checklista Föräldravänlig ArbetsplatsOm du har frågor om föräldraledighet är du varmt välkommen att kontakta oss på Dillon!

 

15058602_10154669389884547_2021368486_n


Med det önskar Vi Er alla en fin höst/vinterhelg!

Allt gott från Dillon – Er erfarne nytänkare