Årets skatteregler för julgåvor till personal, arbetsgivare och kunder

I en värld där allt ständigt ska optimeras, kan det vara en god idé att lägga krut på att göra sin arbetsplats så attraktiv som möjligt för de anställda. Vi har t.ex. tidigare skrivit om vikten att vara ett ”föräldravänligt företag”. För att motivera sina anställda att prestera och tänka nytt för att höja lönsamheten i verksamheten är det en god idé att belöna anställda med till exempel julgåva, minnesgåva, jubileumsgåva eller gratifikation. Här kan Ni läsa om vilka skatteregler som gäller för detta julen 2016.

 

Julgåva till anställda och arbetsgivare

En skattefri julgåva får bestå av vad som helst utom pengar. Förutom saker, till exempel böcker, godis och alkohol är även biobiljetter, värdepapper, lotter och presentkort (som inte kan bytas mot pengar) skattefria; allt under förutsättning att marknadsvärdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person. Arbetsgivaren får avdrag för både utgiften och momsen på skattefria julgåvor. En gåva med högre värde blir däremot skattepliktig från första kronan. Skulle gåvorna vara skattepliktiga är de avdragsgilla som personalkostnader, men då är inte momsen avdragsgill särskilt utan ingår som en del av den avdragsgilla personalkostnaden.

En företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Du som har enskild firma kan kan ge dina anställda skattefria julgåvor, men får inte avdrag för kostnader om Du ger en julgåva till Dig själv.

Vad gäller Julklapp till kund så är en sådan inte avdragsgill, dyrbarare gåvor kan dessutom bedömas som muta. Du kan däremot dra av för mindre gåva till kund i samband med representation, vilket är högst 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag för enklare reklamgåvor av obetydligt värde är självfallet tillåtet, till exempel pennor med din logotyp.

Tänk på att en julgåva är skattefri endast om den lämnas i samband med julen. Det går alltså inte att ersätta den skattefria julgåvan med en gåva till exempel vid påsk eller midsommar.

 

Särskilt om gåvor till ideella organisationer

Det är inte ovanligt (dessutom helt rätt i tiden) att arbetsgivare och- eller anställda vill ersätta julgåvorna med bidrag till WWF, Läkare utan gränser Unicef, Rädda barnen, Cancerfonden eller någon annan ideell organisation. För att en sådan gåva ska vara avdragsgill behöver Ditt företag slå fast vem av parterna som bestämmer att så ska ske. Arbetsgivaren får nämligen inte avdrag för denna utgift om den ges som enskild gåva till var och en av de anställda på initiativ av arbetsgivaren. Det kan inte heller ses som reklam eller marknadsföring (som ju kan vara avdragsgill).
Om det däremot är de anställda som – på eget initiativ – avstår en gåva mot att arbetsgivaren skänker pengarna till den ideella organisationen, jämställs bidraget med lön. Beloppet ligger då till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, på så vis får arbetsgivaren också avdrag för beloppet som för lön. Detta ska tas upp på den anställdes kontrolluppgift.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida om julgåvor och julbord till anställda och kunder>

 

 

Allt gott,
/Dillon – Din erfarne nytänkare

 

20161214_172549