Dillon revision och redovisning

Redovisning

På Dillon har vi lång erfarenhet av att hantera mindre och medelstora företags ekonomiska angelägenheter. Vårt mål är att gå i bräschen inom utvecklingen och arbeta med helt webbaserade system, vilket gör att du som företagare själv kan bestämma hur mycket du själv vill sköta. Vi skräddarsyr lösningar som passar just ditt företag.

Läs mer »

Revision

På Dillon anser vi att ett revisionsuppdrag innebär mycket mer än ett överlämnande av en revisionsberättelse. En revisionsbyrå ska erbjuda personlig rådgivning och konsultation som en naturlig del av sin service. Därför strävar vi på Dillon alltid efter att ge dig som kund bästa tänkbara service, där den lagstadgade revisorsrollen kombineras med rådgivning och ett aktivt engagemang.

Läs mer »

revision
bostadsrevision

Bostadsrättsrevision

Revisionen är en kvalitetssäkring – se den som en årlig hälsokontroll av verksamheten. Bostadsrättsföreningen får en kvalitetsstämpel, vilket underlättar affärer och bibehåller värdet på föreningens lägenheter.

Läs mer »

Rådgivning

Dillon har utöver sin stora erfarenhet som rådgivare även ett rikt nätverk av samarbetspartners. På så vis kan Dillon erbjuda rådgivning inom ett brett spektrum.

Läs mer »

radgivning

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god redovisningskonsultsed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.

logo-far